Krajowa Społka Przemysłu Odzieżowego "Polconfex" Sp. z o.o.  90-732 Łódź ul.Wólczańska 14/16
           Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia.  XX Wydział KRS: 0000049426
          REGON: 001314479  NIP: PL 725-000-76-27  Kapitał Zakładowy: 379440 PLN
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 KSPO Polconfex Sp. z o.o.